دانلود زیارت عاشورا و متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه

دانلود زیارت عاشورا و متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه 

دانلود زیارت عاشورا صوتی و برنامه اندروید برای محرم 1402

مجموعه کامل مداحی زیارت عاشورا به صورت صوتی و mp3 از بهترین مداحان معروف کشور به همراه پخش آنلاین و همچنین متن کامل زیارت عاشورا به صورت کامل برای شما کاربران عزیز موزیک گوگل در دنیای دانلود مداحی جدید جهت دانلود آماده کرده ایم … حضرت امام صادق(ع) فرموده:هرکس بوسیله خواندن زیارت عاشورا، جدم حسین(ع) را زیارت کند (چه از راه دور یا نزدیک) به خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.زیارت عاشورادانلود زیارت عاشورا و متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه( دانلود زیارت عاشورا ) { متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه } دانلود زیارت عاشورا صوتی – محمود کریمی دانلود آهنگ دانلود زیارت عاشورا صوتی –  فرهمند دانلود آهنگ دانلود زیارت عاشورا حزیندانلود آهنگ دانلود زیارت عاشورا صوتی – سماواتیدانلود آهنگمتن زیارت عاشورا و معنی زیارت عاشورا *- السلام علیْک یا اباعبْدالله السلام علیْک یابْن رسول الله السلام علیْک یا خیرة الله و ابْن خیرته السلام علیْک یابْن امیرالْمؤْمنین و ابْن سید الْوصیین سلام بر تو ای ابا عبدالله سلام بر تو ای فرزند رسول خدا سلام بر تو ای برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش سلام بر تو ای فرزند امیر مؤ منان و فرزند آقای اوصیاء *- السلام علیْک یابْن فاطمة سیدة نساء الْعالمین السلام علیْک یا ثار الله و ابْن ثاره و الْوتْر الْموْتور سلام بر تو ای فرزند فاطمه بانوی زنان جهانیان سلام بر تو ای که خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین کسی و ای کشته ای که انتقام کشته گانت نگرفتی *- السلام علیْک وعلی الاْرْواح التی حلتْ بفنائک علیْکمْ منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیْل والنهار سلام بر تو و بر روانهائی که فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگی از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من برجایم و برجا است شب و روز *- یا اباعبْدالله لقدْ عظمت الرزیة و جلتْ و عظمت الْمصیبة بک علیْنا و علی جمیع اهْل الاْسْلام ای ابا عبدالله براستی بزرگ شد سوگواری تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام *- و جلتْ و عظمتْ مصیبتک فی السموات علی جمیع اهْل السموات فلعن الله امة اسستْ اساس الظلْم و الْجوْر علیْکمْ اهْل الْبیْت و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها پس خدا لعنت کند مردمی را که ریختند شالوده ستم و بیدادگری را بر شما خاندان *- و لعن الله امة دفعتْکمْ عنْ مقامکمْ و ازالتْکمْ عنْ مراتبکم التی رتبکم الله فیها و خدا لعنت کند مردمی را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه هائی که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود *- و لعن الله امة قتلتْکمْ و لعن الله الْممهدین لهمْ بالتمْکین منْ قتالکمْ و خدا لعنت کند مردمی که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه تهیه اسباب کردند برای کشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند *- برئْت الی الله و الیْکمْ منْهمْ و منْ اشْیاعهمْ و اتْباعهمْ و اوْلیائهم بیزاری جویم بسوی خدا و بسوی شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان *- یا اباعبْدالله انی سلْمٌ لمنْ سالمکمْ و حرْبٌ لمنْ حاربکمْ الی یوْم الْقیامة ای اباعبدالله من تسلیمم و در صلحم با کسی که با شما در صلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز قیامت *- و لعن الله آل زیادٍ و آل مرْوان و لعن الله بنی امیة قاطبة و لعن الله ابْن مرْجانة و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنی امیه را همگی و خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زیاد) را *- و لعن الله عمر بْن سعْدٍ و لعن الله شمْرا و لعن الله امة اسْرجتْ و الْجمتْ و تنقبتْ لقتالک خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند برای پیکار با تو *- بابی انْت و امی لقدْ عظم مصابی بک فاسْئل الله الذی اکْرم مقامک پدر و مادرم بفدایت که براستی بزرگ شد مصیبت تو بر من پس می خواهم از آن خدائی که گرامی داشت مقام تو را *- و اکْرمنی بک انْ یرْزقنی طلب ثارک مع امامٍ منْصورٍ منْ اهْل بیْت محمدٍ صلی الله علیْه و آله و گرامی داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواهی تو را در رکاب آن امام یاری شده از خاندان محمد صلی الله علیه و آله *- اللهم اجْعلْنی عنْدک وجیها بالْحسیْن علیْه السلام فی الدنْیا و الاْخرة خدایا قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین علیه السلام در دنیا و آخرت *- یا اباعبْدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالْمؤْمنین و الی فاطمة و الی الْحسن ای اباعبدالله من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن *- و الیْک بموالاتک و بالْبرائة (ممنْ قاتلک و نصب لک الْحرْب و بالْبرائة ممنْ اسس اساس الظلْم و الْجوْرعلیْکمْ و ابْرء الی الله و الی رسوله) ممنْ اسس اساس ذلک و بنی علیْه بنْیانه و جری فی ظلْمه و جوْره علیْکمْ و علی اشْیاعکمْ و شما بوسیله دوستی تو و بوسیله بیزاری از کسی که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را برپا آرد و به بیزاری جستن از کسی که شالوده ستم و ظلم بر شما را ریخت و بیزاری جویم بسوی خدا و بسوی رسولش از کسی که پی ریزی کرد شالوده این کار را و پایه گذاری کرد بر آن بنیانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما *- برئْت الی الله و الیْکمْ منْهمْ و اتقرب الی الله ثم الیْکمْ بموالاتکمْ و موالاة ولیکمْ بیزاری جویم بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از ایشان و تقرب جویم بسوی خدا سپس بشما بوسیله دوستیتان و دوستی دوستان شما *- و بالْبرآئة منْ اعْدائکمْ و الناصبین لکم الْحرْب و بالْبرآئة منْ اشْیاعهمْ و اتْباعهمْ و به بیزاری از دشمنانتان و برپا کنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بیزاری از یاران و پیروانشان *- انی سلْمٌ لمنْ سالمکمْ وحرْبٌ لمنْ حاربکمْ و ولی لمنْ والاکمْ و عدو لمنْ عاداکمْ من در صلح و سازشم با کسی که با شما در صلح است و در جنگم با کسی که با شما در جنگ است و دوستم با کسی که شما را دوست دارد و دشمنم با کسی که شما را دشمن دارد *- فاسْئل الله الذی اکْرمنی بمعْرفتکمْ ومعْرفة اوْلیائکمْ و رزقنی الْبرائة منْ اعْدائکمْ و درخواست کنم از خدائی که مرا گرامی داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزیم کند بیزاری جستن از دشمنانتان را *- انْ یجْعلنی معکمْ فی الدنْیا والاْخرة وانْ یثبت لی عنْدکمْ قدم صدْقٍ فی الدنْیا و الاْخرة به اینکه قرار دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و پابرجا دارد برای من در پیش شما گام راست و درستی (و ثبات قدمی) در دنیا و آخرت *- و اسْئله انْ یبلغنی الْمقام الْمحْمود لکمْ عنْد الله و انْ یرْزقنی طلب ثاری مع امامٍ هدی ظاهرٍ ناطقٍ (بالْحق) منْکمْ و از او خواهم که برساند مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا و روزیم کند خونخواهی شما را با امام راهنمای آشکار گویای (به حق) که از شما (خاندان ) است *- و اسْئل الله بحقکمْ وبالشاْن الذی لکمْ عنْده انْ یعْطینی بمصابی بکمْ افْضل ما یعْطی مصابا بمصیبته مصیبة ما اعْظمه و از خدا خواهم به حق شما و بدان منزلتی که شما نزد او دارید ، که عطا کند به من بوسیله مصیبتی که از ناحیه شما به من رسیده بهترین پاداشی را که می دهد به یک مصیبت زده از مصیبتی که دیده *- و اعْظم رزیتها فی الاْسْلام و فی جمیع السموات و الاْرْض اللهم اجْعلْنی فی مقامی هذا ممنْ تناله منْک صلواتٌ و رحْمةٌ و مغْفرةٌ براستی چه مصیبت بزرگی و چه داغ گرانی بود در اسلام و در تمام آسمانها و زمین خدایا چنانم کن در اینجا که ایستاده ام از کسانی باشم که برسد بدو از ناحیه تو درود و رحمت و آمرزشی *- اللهم اجْعلْ محْیای محْیا محمدٍ و آل محمدٍ و مماتی ممات محمدٍ و آل محمدٍ خدایا قرار ده زندگیم را زندگی محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد *- اللهم ان هذا یوْمٌ تبرکتْ به بنو امیة و ابْن آکلة الْآکباد اللعین ابْن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیْه و آله خدایا این روز روزی است که مبارک و میمون دانستند آنرا بنی امیه و پسر آن زن جگرخوار (معاویه ) آن ملعون پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و آلش باد *- فی کل موْطنٍ و موْقفٍ وقف فیه نبیک صلی الله علیْه و آله در هر جا و هر مکانی که توقف کرد در آن مکان پیامبرت صلی الله علیه و آله *- اللهم الْعنْ اباسفْیان و معاویة و یزید بْن معاویة علیْهمْ منْک اللعْنة ابد الاْبدین خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت بر ایشان باد از جانب تو برای همیشه *- و هذا یوْمٌ فرحتْ به آل زیادٍ و آل مرْوان بقتْلهم الْحسیْن صلوات الله علیْه و این روز روزی است که شادمان شدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتنشان حضرت حسین صلوات الله علیه را *- اللهم فضاعفْ علیْهم اللعْن منْک و الْعذاب (الاْلیم) اللهم انی اتقرب الیْک فی هذا الْیوْم و فی موْقفی هذا خدایا پس چندین برابر کن بر آنها لعنت خود و عذاب دردناک را خدایا من تقرب جویم بسوی تو در این روز و در این جائی که هستم *- و ایام حیاتی بالْبرائه منْهمْ واللعْنة علیْهمْ و بالْموالات لنبیک و آل نبیک علیْه و علیْهم السلام و در تمام دوران زندگیم به بیزاری جستن از اینها و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و خاندان پیامبرت که بر او و بر ایشان سلام باد پس می گوئی صد مرتبه : *- اللهم الْعنْ اول ظالمٍ ظلم حق محمدٍ و آل محمدٍ و آخر تابعٍ له علی ذلک خدایا لعنت کن نخستین ستمگری را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسی که او را در این زور و ستم پیروی کرد *- اللهم الْعن الْعصابة التی جاهدت الْحسیْن و شایعتْ و بایعتْ و تابعتْ علی قتْله اللهم الْعنْهمْ جمیعا خدایا لعنت کن بر گروهی که پیکار کردند با حسین علیه السلام و همراهی کردند و پیمان بستند و از هم پیروی کردند برای کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را پس می گوئی صد مرتبه : *- السلام علیْک یا اباعبْدالله و علی الاْرْواح التی حلتْ بفنائک علیْک منی سلام الله (ابدا) ما بقیت و بقی اللیْل و النهار و لاجعله الله آخر الْعهْد منی لزیارتکمْ سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر روانهائی که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما *- السلام علی الْحسیْن و علی علی بْن الْحسیْن و علی اوْلاد الْحسیْن و علی اصْحاب الْحسیْن سلام بر حسین و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین پس می گوئی : *- اللهم خص انْت اول ظالمٍ باللعْن منی و ابْداءْ به اولا ثم الثانی والثالث و الرابع خدایا مخصوص گردان نخستین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اولی را و سپس دومی و سومی و چهارمی را *- اللهم الْعنْ یزید خامسا و الْعنْ عبیْد الله بْن زیادٍ و ابْن مرْجانة و عمر بْن سعْدٍ و شمْرا و آل ابی سفْیان و آل زیادٍ و آل مرْوان الی یوْم الْقیمة خدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبیدالله پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و دودمان ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت پس به سجده می روی و می گوئی : *- اللهم لک الْحمْد حمْد الشاکرین لک علی مصابهمْ الْحمْد لله علی عظیم رزیتی خدایا مخصوص تو است ستایش سپاسگزاران تو بر مصیبت زدگی آنها، ستایش خدای را بر بزرگی مصیبتم *- اللهم الرْزقْنی شفاعة الْحسیْن یوْم الْورود و ثبتْ لی قدم صدْقٍ عنْدک مع الْحسیْن و اصْحاب الْحسیْن الذین بذلوا مهجهمْ دون الْحسیْن علیْه السلام خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السلام را در روز ورود (به صحرای قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را در نزد خودت با حسین علیه السلام و یاران حسین آنانکه بی دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السلام. دانلود زیارت عاشورا متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه

تمامی حقوق مادی و معنوی برای مالک این سایت محفوظ می‌باشد.
- 84